Running man

Guest:金賢重

pic 001.png
pic 002.png
pic 003.png
pic 006.png
pic 007.png
pic 009.png
pic 010.png
pic 012.png
pic 013.png
pic 014.png
pic 015.png
pic 016.png
pic 017.png
pic 018.png
pic 019.png
pic 020.png
pic 022.png
pic 023.png
pic 024.png
pic 025.png
pic 026.png
pic 028.png
pic 029.png
pic 030.png
pic 031.png
pic 032.png
pic 033.png
pic 034.png
pic 036.png
pic 037.png
pic 038.png
pic 041.png
pic 042.png
pic 043.png
pic 044.png
pic 045.png
pic 046.png
pic 048.png
pic 049.png
pic 051.png
pic 052.png
pic 053.png
pic 054.png
pic 055.png
pic 056.png
pic 057.png
pic 058.png
pic 060.png
pic 061.png
pic 062.png
pic 064.png
pic 066.png
pic 067.png
pic 068.png
pic 069.png
pic 071.png
pic 072.png
pic 075.png
pic 076.png
pic 077.png
pic 080.png
pic 081.png


鐘國oppa真的是力的代表阿,看到賢重被推倒那一幕真是笑翻我了!!
是久違的小新郎笑容阿,還是最喜歡我結時期的賢重,像花一般的美麗...哈哈哈~
下禮拜賢重繼續跑跑跑!!


全站熱搜

chiawen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()